Nummerportering

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat kan ik hier?

Het overnemen van telefoonnummers tussen telecomaanbieders wordt een portering genoemd. Alle regionale en landelijke nummers zijn via een geautomatiseerd proces te porteren. Hoe dit proces werkt, leggen we uit in deze handleiding. In het overnameoverzicht kan je alle porteringen inzien, dus voor inkomende en uitgaande verzoeken. Door het verzoek te openen is, heb je nog meer informatie. Voor inkomende verzoeken kan je bijvoorbeeld de datum vinden vanaf wanneer het telefoonnummer geporteerd kan worden. Voor uitgaande verzoeken vind je in het verzoek de andere provider terug.

GRID operator code

Sinds 1 januari 2014 heeft VoIPGRID zijn eigen operator status: GRID. Andere operators kennen VoIPGRID onder deze naam. Een nummerportering van KPN (PTT) gaat dus van PTT naar GRID. Diverse technische termen en uitleg over telefoonnummers (ISDN30, MROP, meervoudig etc.) kun je vinden op: Porteringen

European Electronic Communications Code (EECC)

Per 1 februari 2022 is een verscherping doorgevoerd wat betreft de European Electronic Communications Code (EECC), de Europese richtlijn die elektronische communicatienetwerken en -diensten regelt. Dit heeft invloed op hoe zakelijke nummerporteringen worden uitgevoerd. Om het voor de klant makkelijker te maken zijn telefoonnummer te porteren, wordt bij een nummerportering een zogenoemd scenario afgegeven. Er kan worden gekozen uit vier verschillende scenario’s die hieronder worden besproken. Door het juiste scenario te selecteren bij een inportering wordt het makkelijker om een telefoonnummer te porteren. Andersom geldt dit ook, bij een uitportering kan er geen blokkeren meer plaatsvinden als de klant bijvoorbeeld nog een contract of andere diensten heeft maar wordt dit als scenario meegestuurd in het porteerverzoek.

Inporteringen

Nummers overnemen

Bijna alle telefoonnummers kunnen via VoIPGRID worden gerouteerd. De volgende soorten nummers kun je via VoIPGRID overnemen: lokale/regionale nummers (bijvoorbeeld 020 of 010), nationale nummers (bijvoorbeeld 088* of 085) en servicenummers (bijvoorbeeld 090x* of 0800*). Nummers met een * kunnen niet in de portal worden geporteerd, maar dienen in overleg met VoIPGRID te worden geporteerd.

Wat je moet weten

In de klantomgeving onder telefoonnummers kan een nummerportering aanvragen. De NAW-gegevens moeten exact gelijk zijn aan de bij de huidige provider bekende gegevens. Dit is over het algemeen het factuuradres, maar kan bij KPN het leveradres zijn (het adres waar de koperlijn binnenkomt). Let altijd op de contracttermijn bij de huidige provider en zorg dat de klant een volmacht heeft afgegeven. Is een inportering goedgekeurd dan kan je zelf bepalen op welke datum en welk tijdstip je wilt porteren, dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. We raden wel aan om tijdens de reguliere openingstijden van porteringdesks te porteren.

Schriftelijke opzegging

Een portering is serieus werk en wordt door de meeste providers gezien als een schriftelijke opzegging van de dienst. Vereniging COIN, een samenwerking van Nederlandse aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken, omschrijft dit als volgt: Nummerportabiliteit houdt in dat een abonnee naar een andere aanbieder overstapt met behoud van zijn telefoonnummer. Aanbieders maken in COIN-verband gebruik van het zogenaamde verzekeringsmodel. Hiermee machtigt een abonnee een, door hem gekozen, nieuwe aanbieder om de overeenkomst met de oude aanbieder namens hem op te zeggen.

Alle COIN-leden hebben deze standaard afspraken onderschreven, die geldt voor alle type porteringen voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Hierdoor is een porteerverzoek van een overstappende abonnee tegelijk een opzegging van het abonnement bij de oude aanbieder. De klant hoeft daarom niet apart op te zeggen. LET OP: Niet alle providers geven gehoor aan deze richtlijn en verplichten de klant zelf eerst de opzegging schriftelijk aan te kondigen voordat goedkeuring kan plaatsvinden.

Porteren kun je zelf

Na het inloggen in de portal kun je zelf een porteringsverzoek indienen. Klik onder de klant bij telefoonnummer op 'Portering' en voor de invoervelden in.

Portering-aanvraag.png


Porteringverzoek.png


Naam en adresgegevens

De bedrijfsgegevens waaronder de klant bekend is bij de leverancier. Gebruik hiervoor de factuurgegevens van de huidige provider worden gebruikt.

Scenario's

Selecteer het juiste scenario dat van toepassing op de klant. In de meeste gevallen wordt gekozen voor scenario 1 en wordt dit gezien als de traditionele methode van porteren voor 1 februari 2022.

Scenario 1: de nummerhouder is vrij van contract, heeft geen andere producten en wil zijn telefoonnummer porteren. Dit is de huidige manier van porteren.

Scenario 2: de nummerhouder heeft een contract en wil voor het einde van dit contract zijn telefoonnummer porteren. Hier kan sprake zijn van een afkoopsom.

Scenario 3: het contract van de nummerhouder is al beëindigd en de klant wil het (inactieve) telefoonnummer porteren.

Scenario 4: de nummerhouder wil het opgegeven telefoonnummer porteren en alle overige diensten bij de huidige provider behouden.

Porteringsmethode

Handmatig: Kies zelf de datum en het tijdstip. Vanaf het akkoord op de datum door de latende operator is het tot 120 dagen mogelijk het nummer zelf handmatig af te roepen. Automatisch: Kies zelf de datum en het tijdstip van de portering. Afroepen gaat automatisch op de akkoord gegeven datum.

Afroeptermijn

Kan een reeds goedgekeurd porteringsverzoek ook verlengd worden tot ná die 90 dagen afroeptermijn?

Nee, dan zal er een nieuw verzoek ingediend moeten worden


Wat is het verschil tussen de 90 dagen en 120 dagen termijn?

De 90 dagen afroeptermijn wordt gerekend vanaf de First Possible Date (FPD). Deze 90 dagen is nog steeds 90 dagen. De 120 dagen is de maximale termijn tussen wanneer een aanvraag wordt gedaan en wanneer de feitelijke portering plaats moet vinden.

Bijv: portering wordt op 1 januari verstuurd, de FPD die terugkomt is 10 januari, dan moet de portering binnen 90 dagen na 10 januari uiterlijk plaatsvinden.

Bijv: portering wordt op 1 januari verstuurd, de FPD die terugkomt is 10 maart, dan moet de portering binnen 90 dagen na 10 maart worden afgerond, maar binnen 120 dagen na initiële aanvraag (1 januari +120 dagen, dus uiterlijk 1 mei)

Telefoonnummers

Vul het telefoonnummer in dat je wilt overnemen. Vink aan wanneer het om een blok gaat. Bij een blok vul je zowel het eerste nummer als het laatste nummer in. Losse nummers en blokken kunnen vaak niet in één verzoek bij KPN, bij overige operators wel. Meerdere nummers kunnen wel in één verzoek, meerdere blokken ook.

Notitie voor huidige provider

Een opmerking plaatsen is soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld: klant is akkoord met afkoopsom, of: overige nummers mogen komen te vervallen. Een provider kan de portering afwijzen wanneer er hier niet de juiste meldingen zijn geplaatst.

Uitporteringen

Juridisch

Een nummerportering is een simpel bericht tussen providers. Bij akkoord kan VoIPGRID niet zien wat er gaat gebeuren met eventuele overige diensten van de klant. Eventuele 'onbedoelde' opzeggingen kunnen wij dan ook niet terugdraaien. VoIPGRID is geen partij in de contractuele geschillen tussen de huidige leverancier en klant. Het onderzoeken van eventuele gevolgen bij een portering is dan ook zeer belangrijk. De verantwoordelijkheid ligt hier nooit bij VoIPGRID.

Nummerportabiliteit

Een telefoonnummer behoort toe aan de klant en niet aan de provider en in Nederland kennen we het principe dat telefoonnummers altijd vrij moeten worden gegeven om te kunnen uitporteren. Uitporteringsverzoeken dienen zodoende dan ook altijd geaccepteerd te worden, zonder gewichtige redenen (een achterstand in de betaling is geen reden voor het blokkeren hiervan; dat staat immers los van het onderbrengen van een telefoonnummer bij de provider). 

Betaling is gebaseerd op de inhoud van het contract en dat contract moet uiteraard wel worden nageleefd door de klant. Betaling kan zodoende dus ook worden geëist door partner en als dat niet plaatsvindt is er sprake van wanprestatie aan de zijde van de klant. Het nummer moet echter wel worden vrijgegeven; hoe vervelend ook.

De ACM is in deze kwestie tevens heel duidelijk: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/klachten-telecom/nummerbehoud-bij-een-zakelijk-telefonieabonnement

Meer informatie kun je vinden op:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0033164/2013-04-01 en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2013-04-01/#Hoofdstuk4_Artikel4.10

Statusupdates en overzicht

Een overzicht van alle verzoeken kun je vinden op de pagina met alle klanten ("Overname overzicht"). Je kunt dit ook per klant bekijken, door op het telefoonnummer van een klant te klikken. Je kunt hier de status zien van de porteringen:

 • Aangevraagd - antwoord afwachten (van de provider)
 • Goedgekeurd
 • Geannuleerd
 • Geblokkeerd (inclusief reden van afwijzing)
 • Geporteerd
 • De termijn is verstreken
Porteringsoverzichtpod.png


Overzicht inkomend porteringsverzoek

POD ingediendafwachten.png


In het overzicht worden diverse gegevens weergegeven.

Vervolgacties

De mogelijke vervolgacties zijn afhankelijk van de status van een porteringsverzoek. Zo kunnen porteringen geannuleerd worden, opnieuw ingediend worden, herpland worden of handmatig afgeroepen worden. Indien handmatige portering mogelijk is kan middels de knop 'Porteer nu' een portering real-time gerealiseerd worden. De telefoonnummers zijn dan binnen een kwartier actief. Handmatig porteren is alleen mogelijk indien gekozen is voor handmatig porteren, de 'te porteren op werkdagen vanaf' datum in het verleden ligt en de porteerwindow van toepassing is.

Details:

 • Klantinformatie: Dit zijn de ingevoerde klantgegevens bij het porteringsverzoek.
 • Klantnummer: Klantnummer welke eventueel is ingevuld bij het aanmaken van de klant.
 • Aangemaakt door: Naam van de gebruiker welke het poteringsverzoek heeft ingediend.
 • Aanmaak notitie: Notitie welke is ingevuld bij het porteringsverzoek.
 • Telefoonnummer: Telefoonnummers welke bij het porteringsverzoek horen.
 • Huidige provider: De latende provider.
 • Te porteren op werkdagen vanaf: De eerst mogelijke porteerdatum welke is doorgegeven door de latende provider. (alleen zichtbaar indien er een reactie is ontvangen van de latende provider)
 • Porteringsmethode: De methode (handmatig of automatisch) welke is geselecteerd tijdens het indienen van het porteringsverzoek.
 • Voorgestelde porteringsdatum: Dit is de oorspronkelijke aangegeven wensdatum tijdens het indienen van het porteringsverzoek.
 • Aangemaakt op: Datum en tijdstip waarop het porteringsverzoek is ingediend.
 • Porteernotificaties worden verzonden naar: Dit is het mailadres waar de mailcorrespondentie van de notificaties naar toe worden verzonden.
 • Gekozen scenario

Mailcorrespondentie

Alle communicatie omtrent porteringen vanuit de portal vindt plaats door middel van e-mail. Over inporteringen worden op de volgende momenten mails verzonden:

 • Bij de aanvraag van een portering wordt een bevestiging met een samenvatting van de aanvraag verzonden
 • Bij een reactie van de latende operator wordt de goedkeuring of afwijzing verzonden, dit is normaliter binnen 24 uur
 • Bij het afroepen van een portering wordt een bevestiging verzonden
 • Nationale en servicenummers overnemen
 • Voor het porteren van servicenummers (0900, 0800, 088, 085) is een handmatige actie vereist. Deze nummers worden door de ACM uitgegeven en zijn aan controle onderhevig. De nummerhouder (vaak de eindklant) heeft een schriftelijk bewijs van eigendom. Deze zogenoemde beschikking samen met de wensdatum moet worden verzonden aan contact@voipgrid.nl om de portering in gang te zetten. VoIPGRID zal deze beschikking gebruiken om het nummer te porteren of te activeren wanneer dat nog niet van toepassing is. Normaliter neemt dit minimaal 5 werkdagen in beslag.
 • Afgewezen verzoek
 • Als een portering wordt geweigerd, dan stuurt de oude provider een reden mee in de omschrijving. Hieronder vind je de omschrijvingen en mogelijke oplossingen.


ID Omschrijving Mogelijke oplossing
Er is al een porteringsverzoek ingediend voor dit nummer. Wachten tot de huidige porteringsverzoek is afgehandeld.
Naam/adres en telefoonnummer komen niet overeen. Dien de portering met het juiste adres in. Vaak wordt er een suggestie gedaan in de notitie.
Er is sprake van verschillende nummertypes Dien de telefoonnummers apart in als portering.
Het telefoonnummer is niet te porteren. Het nummer is mogelijk meer dan twee maanden niet in gebruik bij de oude provider.
Andere reden. Zie de notitie voor de opgegeven reden.

Tot slot

Het overnemen van klanten blijkt in sommige gevallen een gevoelige zaak. Frustraties bij dossiers omtrent meerdere afwijzingen van één nummer zijn aan de orde van de dag. In de praktijk blijkt ook hier goede voorbereiding meer dan het halve werk te zijn. De meeste afwijzingen ontstaan simpelweg door het ontbreken van kennis over het over te nemen nummer.

Ben je niet helemaal zeker van je porteringsverzoek of heb je een andere vraag over porteringen, neem dan gerust contact op met onze partnermanagers via contact@voipgrid.nl of bel naar 050-8009000.

;