Priceplan

Uit Help
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Wat kan ik hier?

Prijsplannen beheren voor je klanten (en eventuele partners).

In een prijsplan zijn PriceplanItems gedefinieerd, waarmee bepaald wordt hoeveel een bepaalde dienst kost voor de klant. Denk hierbij aan de prijs van een starttik voor een gesprek naar een mobiel telefoonnummer, of aan de maandelijkse abonnementskosten van een VoIP Account.

Velden

Als je op 'Toevoegen' of 'Wijzigen' klikt, krijg je een formulier als in bovenstaand screenshot. De velden betekenen het volgende:

 • Begindatum: verplicht; de datum waarop het prijsplan ingaat. Als dit bijvoorbeeld 1-3-2011 is, dan zal voor de kosten van een gesprek in februari niet in dit prijsplan gezocht worden naar een tarief, maar voor een gesprek in maart wel.
 • Einddatum: niet verplicht; de datum waarop het prijsplan eindigt. Als dit bijvoorbeeld 1-7-2011 is, dan is het prijsplan niet meer geldig op 1-7-2011, maar nog wel op 30-6-2011.
 • Toepassingsgebied: verplicht; geeft aan of dit prijsplan voor alleen de geselecteerde relatie, voor alle afstammelingen (klanten en partners) van de geselecteerde relatie, of voor beide is. Zie het kopje hieronder voor een uitgebreide uitleg hiervan.
 • Relatie: verplicht; de klant of partner waarvoor dit prijsplan geldt.

Uitleg toepassingsgebied

Het toepassingsgebied laat zich het beste uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden.

(1) Als partner heb je meerdere klanten. Voor de meeste van deze klanten hanteer je waarschijnlijk dezelfde tarieven. In plaats van dat je voor elke klant een los prijsplan maakt, kun je ook één prijsplan maken dat voor al je klanten geldt:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Afstammelingen van deze relatie"
 • Selecteer bij relatie jezelf!

Opmerking: als je bij relatie jezelf selecteert dan is het overigens niet mogelijk om een ander toepassingsgebied te selecteren; de tarieven die gelden voor jezelf worden immers door je leverancier bepaald.

(2) Wil je nu voor één van je klanten speciale tarieven hanteren, dan maak je een tweede prijsplan:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Alleen deze relatie"
 • Selecteer bij relatie deze klant.

Opmerking: in dit prijsplan kunnen alle prijsplanitems die ook in prijsplan (1) staan worden neergezet met een ander tarief. Maar als deze klant bijvoorbeeld alleen een korting krijgt op mobiele gesprekken, dan kun je hierin ook alleen het prijsplanitem voor mobiele gesprekken neerzetten. Voor overige diensten wordt dan automatisch teruggevallen op prijsplan (1).

(3) Stel nu dat je zelf ook een partner onder je hebt, en je wil andere tarieven hanteren voor deze partner en de klanten voor die partner, dan maak je een derde prijsplan:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Allemaal"
 • Selecteer bij relatie deze partner.

Volgorde van prijsplannen bij bepalen van een tarief

De prijsplannen bepalen de prijs van een dienst voor een klant of partner. Het is mogelijk om meerdere prijsplannen voor dezelfde klant te maken.

Hierboven is al een voorbeeld hiervan te zien: bij (2) is een prijsplan gemaakt voor een klant, terwijl bij (1) een prijsplan is gemaakt die tevens voor die klant geldt! In dit geval heeft (2) voorrang boven (1) en zal er eerst in prijsplan (2) worden gezocht naar een tarief voor een dienst. Mocht in dit prijsplan geen tarief voor een bepaalde dienst staan, dan kijkt het systeem alsnog in prijsplan (1) om te kijken of daar wel een tarief staat voor die dienst.

Er is een bepaalde volgorde van prijsplannen waarin het systeem achtereenvolgens het tarief opzoekt. Voor het beschrijven van de volgorde wordt als voorbeeld het tarief gezocht voor een klant die een gesprek op 1-3-2017 naar een mobiel nummer heeft gevoerd. De volgorde is als volgt:

 • Allereerst worden alleen prijsplannen beschouwd die op 1-3-2017 actief waren.
 • Van die prijsplannen wordt bekeken of daar prijsplannen bij zitten die rechtstreeks aan de klant zijn toegewezen; dus een prijsplan met de klant als relatie en toepassingsniveau "Alleen deze relatie".
 • Als hier geen tarief voor een gesprek naar een mobiel nummer in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Afstammelingen van deze relatie" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Allemaal" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Afstammelingen van deze relatie" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Allemaal" staat.
 • Enzovoorts; steeds een niveau verder 'omhoog' dus.
 • In de gevonden prijsplannen wordt vervolgens gezocht naar een prijsplanitem dat overeenkomt met een gesprek naar een mobiel nummer.
 • Mochten er meerdere prijsplanitems gevonden zijn, dan wordt het prijsplanitem behorend bij het prijsplan met de laatste begindatum gepakt. Het tarief dat in dat prijsplanitem staat wordt het tarief dat aan de klant berekend wordt!

Hierboven is de meest complexe situatie beschreven. In de praktijk zal het niet moeilijker worden dan de situatie die is beschreven bij de uitleg van het toepassingsgebied. De belangrijkste dingen om in beschouwing te nemen zijn de volgende:

 • Het prijsplan dat direct bij de klant hoort heeft voorrang
 • Als een tarief in meerdere prijsplannen voor dezelfde klant staat gedefinieerd, dan heeft het meest recente prijsplan voorrang
 • Als er geen tarief wordt gevonden, dan wordt net zo lang 'omhoog' gezocht totdat er wel een tarief wordt gevonden.
;