PriceplanItem

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat kan ik hier?

Prijsplanitems van een bepaald prijsplan beheren. In een prijsplanitem staat gedefiniëerd welk tarief bij welke dienst met welke eigenschappen hoort. Deze kunnen hier handmatig toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden, maar het is ook mogelijk om een compleet prijsplan te exporteren naar .csv, bewerkingen hierop uit te voeren, en vervolgens in zijn geheel weer te importeren.

Screenshots

Prijsplanitem1.png

Velden

 • Tarief: verplicht; vul hier het tarief in, een getal met een punt als decimaal scheidingsteken en ten hoogste 5 decimalen.
 • Billing bron: verplicht; selecteer hier of het een prijsplanitem is voor een gesprek (record) of een dienst (subscription). Afhankelijk van de selectie worden er extra velden zichtbaar.

Record

 • Tarieftype: verplicht; keuze uit Start voor starttikken of Gesprek voor gesprekskosten per minuut.
 • Gespreksrichting: verplicht; keuze uit Inbound voor inkomende gesprekken (dit wordt bij servicenummers toegepast) of Outbound voor uitgaande gesprekken.
 • Gebaseerd op: verplicht; keuze uit Bestemmingscode of Bestemmingsgroep. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt een veld zichtbaar waar de bestemmingscode danwel bestemmingsgroep ingevuld kan worden. Zie hieronder voor verdere uitleg hierover.

Bestemmingscode en bestemmingsgroep

Bestemmingsgroepen zijn als het ware groepen van nummers die onder 1 tarief vallen. Deze zijn voorgedefiniëerd. Hieronder vallen internationale bestemmingen, maar ook nationaal vast ("NETHERLANDS"), mobiel ("NETHERLANDS MOBILE") etc.

Bestemmingen die hier niet onder vallen kunnen vrij ingevuld worden als Bestemmingscode wordt geselecteerd. Doorgaans worden bestemmingscodes gebruikt voor servicenummers.

Uitgaande tarieven van servicenummers hoeven niet gedefinieerd te worden; deze hebben een vast tarief! Uitzondering hierop is de starttik voor uitgaande gesprekken naar een servicenummer met een tarief per minuut. Afleverkosten en payouts daarentegen moeten wel gedefinieerd worden. Voor payouts moeten de bestemmingscodes in het volgende formaat zijn:

[tarief in centen][cpm of cpc]_EUR

Een gesprek naar een servicenummer van 130 cent per gesprek heeft dus de bestemmingscode 130cpc_EUR en een tarief van 2.5 cent per minuut heeft bestemmingscode 2.5cpm_EUR.

Voor afleverkosten zijn er 4 verschillende bestemmingscodes:

 • 0800 - aflevering van een 0800-nummer op VoIP
 • 0800 mobiel - aflevering van een 0800-nummer vanaf mobiel op VoIP
 • 090x cpc - aflevering van een servicenummer met een tarief per gesprek op VoIP
 • 090x cpm - aflevering van een servicenummer met een tarief per minuut op VoIP

Doorgaans hoef je de prijsplanitems met al deze bestemmingscodes en -groepen overigens niet zelf aan te maken, maar krijg je een prijsplan waarin al prijsplanitems zijn gedefinieerd met deze bestemmingscodes en -groepen.

Subscription

 • Tarieftype: verplicht; keuze uit Eenmalig voor eenmalige kosten of Maandelijks voor maandelijks terugkerende kosten.
 • Product: verplicht; selecteer hier het product. Deze zijn voorgedefiniëerd. In de nabije toekomst wordt het mogelijk om hier zelf producten aan toe te voegen.
 • Minimum hoeveelheid: verplicht, standaard op 0. Hiermee is het mogelijk om staffels toe te passen. Zie de uitleg hieronder.

Staffels

Voor diensten is het mogelijk om in het prijsplan andere prijzen te definiëren voor verschillende hoeveelheden.

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld voor VoIP accounts standaard een tarief van 5 euro per maand te hanteren, maar als de klant op een bepaald moment 5 of meer VoIP accounts heeft nog maar 3,50 per maand in rekening te brengen per VoIP account. Dit kan door twee prijsplanitems toe te voegen: met de volgende eigenschappen:

Eerste prijsplanitem:

 • Tarief: 5
 • Billing bron: Subscription
 • Tarieftype: Maandelijks
 • Product: VoIP Account
 • Minimum hoeveelheid: 0

Tweede prijsplanitem:

 • Tarief: 3.50
 • Billing bron: Subscription
 • Tarieftype: Maandelijks
 • Product: VoIP Account
 • Minimum hoeveelheid: 5

Tip: Exporteren en importeren

Het is mogelijk om prijsplanitems van een prijsplan te exporteren naar een .csv-bestand door in de lijst van prijsplanitems op de oranje knop 'Exporteer' te klikken. Hiermee kan het gehele prijsplan in bijvoorbeeld Excel geopend worden. Dit geeft de mogelijkheid om alle prijzen in één keer aan te passen, bijvoorbeeld als je alle prijzen met een bepaald percentage wilt verlagen of verhogen. Als het .csv-bestand wordt opgeslagen kan deze vervolgens via de oranje knop 'Importeer' weer geimporteerd worden. Hiermee worden eventuele reeds bestaande prijsplanitems in het prijsplan overschreven en wordt de prijs dus aangepast!

;